VI ER FORSIKRET
- DET SKAL DU OGSÅ VÆRE

 

Alle opgaver udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2015). 
Bestemmelserne begrænser speditørens ansvar som kontraktspart i henhold til § 3 B for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til SDR 8,33 pr. kg og for forsinkelse op til fragtbeløbet, og for alle andre tab til SDR 100.000 for hver opgave (§ 21).

 

NSAB giver dig, som kunde, en sikkerhed for dit gods, men det betyder også, at der er nogle begrænsninger i transportvirksomhedernes ansvar for det transporterede gods, som du skal være opmærksom på. Derfor anbefaler vi også, at du selv tegner en transportforsikring.

 

Forsinkelser
Transportøren er kun forpligtet til at dække fragten.


Beskadiget gods

Varen erstattes med 8,33 SDR pr. kilo beskadiget gods (svarende til ca. 9,00 kr./kg. Den daglige kurs for SDR kan ses i valutakurslisterne).

 

I forsikringsmæssigt henseende er det altid vareejeren, som har det juridiske ansvar for godset – også hvis varen bliver beskadiget under transporten. Derfor vil det også være vareejeren som, i tilfælde af en forsikringsskade, sammen med forsikringsselskabet, skal tage beslutning om, hvad der skal ske med de beskadigede varer.

 

Hos FLG tilbyder vi, via vores forsikringsselskab, at tegne en transportforsikring for kr. 150,00 + 0,1% af forsendelsens kostpris. Det er også muligt at tegne en årsforsikring.

 

Har du spørgsmål til ovenstående, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.