VORES HISTORIE OG ERFARING 
- ER FUNDAMENTET FOR FREMTIDEN!


Fundamentet for Fiskelogistik Gruppen A/S fremtid blev grundlagt for mere end 50 år siden. De to familieejede transportvirksomheder CJ Transport Asaa A/S og Peter Mortensen Transport & Spedition udgør rygraden af Fiskelogistik Gruppen A/S, og disse to virksomheders biler har kørt på de danske motorveje i næsten en menneskealder. 

 

Den 1. September 2004 fusionerede CJ Transport Asaa A/S og Peter Mortensen Transport & Spedition, hvor man samtidig opkøbte Jan Leth Sørensens Skagensrute til Sjælland og København. Denne tilføjelse samt de to virksomheders mangeårige erfaring og opbygning af netværk gør det muligt i dag at sikre fiskerierhvervet og fødevareindustrien det ubetingede bedste rutenetværk i Danmark og Skandinavien. Her blev Fiskelogistik Gruppen A/S født. Fiskelogistik Gruppen A/S har base i Frederikshavn og Hirtshals.

Siden 2004 har Fiskelogistik Gruppen A/S udviklet sig med udgangspunkt i det gode og solide fundament; virksomheden er udbygget, det bestående rutenet er yderligere optimeret og nye aktiviteter er taget op indenfor det specifikke ekspertiseområde. Blandt andet er aktiviteterne i Skandinavien intensiverede, og positionen på Sjælland er konsolideret via opkøb. Fiskelogistik Gruppen A/S arbejder hele tiden for udvikle sig og tænke i nye og innovative baner for at imødekomme kundernes krav. Dog så foregår alle aktiviteter inden for helt specifikke og traditionsrige rammer, og der værnes om de værdier og visioner virksomheden gennem tiden har opbygget.